Rutiner

Välkommen till oss på Kayogården!

Hur kan vi hjälpa dig?

Morgon

Mat och friskt vatten serveras och luckorna till rastgårdarna öppnas

Förmiddag

Alla hundar får en  härlig enskild promenad samt får turas om att vara i vår rastgård. 

Kväll

Pensionatet städas ordentligt samt hundarna får kvällsmat samt friskt vatten.